Portfolio 

Disseny gràfic

 

Díptic

Acreditacions

Dissenys CD
disseny gràfic manresa

Flyer

Cartell

Fullet

Cartell

Tríptic

disseny gràfic manresa

Logotip
Targeta comercial i de visita
Cartell
Tríptic
Catàleg

Catàleg
Catàleg
Cartell

Cartell

Cartell

Cartell

Catàleg

Targeta comercial

Logotip

Flyer
Etiquetes producte

Felicitació aniversari
Logotip

diptic_codina

Díptic – carpeta

fitxes

Fitxes

 


 

 

Disseny web

 

 

Website corporatiu

Website corporatiu

Website corporatiu

Web per casament

Website i galeria on-line

Website corporatiu

Blog

Website corporatiu

Website corporatiu

Website corporatiu

Website corporatiu

Website promocional

 


 

 

Disseny multimèdia

 

 

Vídeo curriculum

Vídeo publicitari

 


 

 

Comunicació corporativa

 

 

Newsletter

Newsletter

Newsletter
news_centreholistic
Newsletter

Newsletter

 


 

 

Redacció i correcció de textos

 

 

Article

Article

Article

Article

Article

Article

Article

Article

Article

Article

Article

Article

Article

Article

Article

Article

 


 

 

Relació amb els mitjans

 

 

Dossier de premsa

Nota de premsa

Entrevista

 


 

 

Publicitat

 

 

Redacció de guió per a ràdio

 


 

 

Social Media Management

 

 

Capçalera perfil de Facebook

Capçalera perfil de Facebook

Capçalera perfil de Facebook

Dinamització a Facebook

Concurs fotogràfic

Dinamització a Facebook

Dinamització a Facebook

Dinamització a Facebook