Per què nosaltres?


A SiC Comunicació oferim un servei integral de comunicació a empreses i particulars, des de l’honestedat i amb el recolzament de resultats mesurables aconseguits amb les tècniques més eficients, i no per això més cares o espectaculars.

Tots creiem saber què és comunicar, però sovint ho oblidem en l’exercici de la nostra feina. Quan treballem en el nostre negoci o empresa, hem de ser conscients de tota la importància que té la comunicació. Comunicació cap a fora, perquè ens dóna a conèixer, ens aporta clients i genera una imatge de marca que serà un capital de present i futur impagable. Però comunicació cap a dins, en el cas de les mitjanes i grans empreses, perquè aprofundeix en l’esperit corporatiu, i aconsegueix una major implicació de tots els treballadors per a aconseguir els millors resultats.

Dit això, però, cal remarcar una sèrie de factors que són imprescindibles en el món de la comunicació actual i que caracteritzen SiC Comunicació com a agència de comunicació integral:

 

· La Comunicació Integral, l’eix de la comunicació corporativa

· Importància de la presència corporativa on-line

· Innovació aplicada al màrqueting i la comunicació

 


 

La Comunicació integral, l’eix de la comunicació corporativa

 

comunicació integral

Entenem per comunicació integral l’exercici de la comunicació des de tots els seus angles, mitjançant totes les acepcions que pot prendre la comunicació corporativa de manera que s’obtingui la màxima rendibilitat en les accions de comunicació que realitzem.

És a dir, no n’hi ha prou amb una inserció publicitària convencional, o fer-nos una pàgina web, o repartir fulletons a les bústies. Potser alguna d’aquestes accions per sí sola sigui inútil, o potser no, però aïlladament no serà mai potent com per aconseguir els resultats que s’esperen (i es necessiten). Cal que vagin totes a una, que siguin coordinades i coherents entre sí, de manera que la seva força es multiplica exponencialment quan s’interrelacionen. És com un vaixell a rems: si cadascú rema en un sentit diferent, mai s’arribarà a port. Cal remar junts i de forma coordinada.

Cal, a més, que tot això no es faci a base d’impulsos i rauxes, sinó dins d’una planificació d’acció, temps i pressupost per invertir, amb visió de present i futur. És el que es coneix com a pla de comunicació, i és una eina que ha de tenir tota empresa o negoci, també particular. Tenir-lo precisament no és llençar la casa per la finestra: és saber fins on podem arribar i treure’n el màxim profit, saber quan fer-ho i alhora tenir eines de control que ens permetin avaluar els resultats de tota la tasca de comunicació integral. Si no podem avaluar els resultats d’allò que fem, anirem donant pals de cec sense rumb, i aquesta és una terrible via per perdre temps i diners.

En l’exercici d’aquesta comunicació integral s’uneixen disciplines diferents com la comunicació estricta, el disseny (entès en el seu sentit més ampli, aplicat tant al món gràfic, web com multimèdia), el màrqueting i la publicitat, i s’ajuda d’eines de les que disposem avui dia, com internet i les xarxes socials, que són enormes altaveus que poden donar-nos una enorme projecció a un preu mínim si els sabem usar correctament.

Malgrat això, encara hi ha qui es limita als vells sistemes de comunicació: insercions publicitàries a preus d’escàndol i que tenen un retorn molt discutible i gens quantificable.

Hem de posar-nos en mans d’algú que ens ajudi a planificar, coordinar, elaborar i controlar tota la nostra acció de comunicació corporativa. Que aporti resultats i que siguin quantificables. I que sàpiga adaptar tota aquesta labor a la realitat de cada cas. Aquest algú és SiC Comunicació.


 

Importància de la presència corporativa on-line

 

comunicació integral

Trobar-nos a les xarxes, estar on-line, és indispensable avui dia, ja que no ser-hi és quedar-se voluntàriament al marge del principal mitjà de comunicació de què disposem avui dia. I, a sobre, gratuït!  Tot i això, encara avui dia hi ha molts professionals que veuen internet com una eina d’oci, sense cap mena de relació amb la seva feina o negoci. I, encara pitjor, hi ha qui, en sentir que és gratuït, encara en dubta més, com si calgués pagar sempre grans sumes de diners per estar fent bé les coses.

Precisament, un dels grans avantatges d’internet i del món digital en què vivim és que és un món d’accés obert, públic i democràtic, pràcticament gratuït (paguem una quota de connexió, cert, però no pagarem més per estar-nos el dia enganxats a la xarxa), i que té tantes i tantes eines al nostre abast, amb tanta potencialitat que, per a la gran majoria, professionals de la comunicació inclosos, són encara desconegudes, i això les fa doblement interessants: perquè són eficients i perquè, com que no són de domini públic, en podem treure un major profit.

Les xarxes socials sí que són prou conegudes, però no ho és gens la manera adequada d’usar-les quan estem parlant de comunicació corporativa. És un error massa comú crear un perfil de la nostra empresa o negoci a qualsevol de les xarxes socials punteres, deixar el perfil allà oblidat i esperar que ens caigui feina del cel.

És el mateix error en què es cau quan es crea una pàgina web: no n’hi ha prou amb tenir una pàgina a la xarxa, ni tant sols serveix que sigui la web de disseny més fabulós que s’hagi creat mai. Cal que ho completem amb el correcte posicionament als buscadors, que la seva informació sigui rellevant, dinàmica i interessant, que s’enllaci amb els nostres perfils a les xarxes socials, que tingui referències en altres espais virtuals com ara fòrums i blogs…

Hem de recordar que, com més presència tinguem a Internet, més visibilitat tenim, i aquesta sí que és una garantia d’augment de clients i vendes si en sabem treure tot el rendiment.


 

Innovació aplicada al màrqueting i la comunicació

 

comunicació integral

Un dels secrets, o no tant secret, per arribar a l’èxit és la capacitat d’innovació. Tot emprenedor és aquella persona que sap transformar una idea nova i original en una realitat que satisfà tot allò que la va motivar. Les velles maneres i les costums tradicionals poden haver servit, però el mercat, el món sencer, es troba en un procés de canvi continu i permanent. Cada nova idea destaca sobre tota la resta com un far enmig de la foscor, i aquesta és una realitat que no podem deixar escapar en cap àmbit, però encara menys en el camp del màrqueting i la comunicació.

Però innovar no és tant inventar, que també, sinó sobretot saber usar les últimes eines, les més actuals, en l’exercici de la nostra feina. Perquè són aquestes noves eines les millor adaptades a la realitat del moment, i, per tant, són les més útils.

A SiC Comunicació creiem fermament en l’evolució contínua, en el saber-se adaptar permanentment i ser sempre a l’avantguarda tant en el resultat de la nostra feina com en el procés d’elaboració de la mateixa.

I aquesta no és només una qüestió de fe, també els arguments ho avalen. Pel que dèiem abans i, també, perquè ens trobem davant d’un procés irrevocable, un canvi en la societat d’una trascendència enorme. El que anomenem com a societat digital és una de les transformacions més cabdals de la nostra història, i entre altres coses implica tot un procés democratitzador molt profund. La democratització es pot entendre també com la multiplicació: multiplicació de continguts, d’oferta però també de competència. Una accessibilitat total, pràcticament global, que permet a qualsevol accedir a qualsevol tipus d’informació des de qualsevol lloc a qualsevol hora.

Evidentment, això no té res a veure amb el que hem viscut en tota la història precedent, i el màrqueting i la comunicació han d’anar encaminats en aquesta nova direcció. Tot el que sigui fer les coses com es feien abans, és perdre el temps. Cal aprofitar aquesta enorme nova potencialitat, però alhora amb control, o podem caure en l’error de disparar trets a tort i dret sense cap mena de sentit. Cal apuntar bé i fer diana al nostre objectiu.

Avui dia disposem d’eines que ens permeten realitzar accions de màrqueting i comunicació molt més efectives, molt més universals, i molt més flexibles. També interactives, cosa que mai s’havia donat abans i que ens obre una inifinitat de portes per contactar de tu a tu amb el nostre target de públic.

Aquestes noves eines, a més, ens permeten un control molt més efectiu sobre l’èxit (o no) d’aquestes accions de màrqueting i comunicació, de manera que els nostres esforços siguin molt més eficients. I, tot això, és a l’abast de la nostra mà, si sabem triar qui ens guiï bé.

 


 

Slide background