El valor de la identitat corporativa

El valor de la identitat corporativa

 


identitat corporativaPartint del fet que una organització subsisteix en la mesura en què es relaciona amb l’entorn i entaula amb ell relacions d’intercanvi, s’entén que s’hagi incrementat l’interès per aconseguir una imatge positiva, ja que aquesta aconsegueix la condició de requisit bàsic i previ per iniciar una transacció comercial. Tots sabem que la imatge que pot transmetre una empresa a l’exterior pot garantir-li un primer punt a favor respecte a la competència o, també, tot el contrari: una condemna prèvia fins i tot abans de conèixer com treballa i quins resultats obté aquest negoci.


Tota organització necessita tenir una personalitat pròpia, això és, un conjunt de característiques que la distingeixin i que permetin reconèixer-la, diferenciant-la de les altres. Aquests atributs específics de cada institució configuren la seva identitat. I la identitat no és quelcom arbitrari, ha de crear-se partint d’un anàlisi exhaustiu on es valori el públic objectiu al que volem arribar (i conèixer a fons els seus trets sociològics: edat, sexe, capacitat econòmica, origen geogràfic…), el tipus de producte que oferim, la situació del mercat i la competència, els canals de comunicació que plantegem utilitzar, etc. 

La identitat corporativa, que potser és un concepte força tècnic, està composta per elements que sí que coneix el gran públic, com pot ser el disseny i estil del logotip corporatiu, targetes comercials i papereria corporativa, fullets, tríptics, cartells, rètols, la pròpia pàgina web o fins i tot els vehicles d’empresa o la roba laboral dels treballadors. En definitiva, podríem resumir-ho en tot allò que s’identifiqui visualment amb la nostra organització, la qual cosa ve a ser la nostra marca. També podríem identificar-ho, més planament, com qualsevol material on aparegui el logotip corporatiu, que vindria a ser el rostre que adquireix la nostra empresa enfront del públic (rostre que després evoluciona i prendre múltiples formes; algunes les hem hem enumerat abans).

 

“identitat” com a “forma en què una empresa es presenta als públics objectiu”

 

Raons destacades del seu gran valor:

 

 • Resulta una condició indispensable per a la continuïtat i l’èxit estratègic.

 • Assumeix un sòlid paper com a incentiu per a la venda de productes i serveis.

 • Proporciona autoritat a una entitat, formant la base d’una trajectòria sòlida enfront de la competència.

 • Crea un valor emocional afegit associat a valors com a distinció i credibilitat.

 • Afecta a les actituds i comportaments d’aquells amb els quals negocia l’organització.

 • Proporciona una gran reputació.

 • Promou especialment l’adquisició de béns o serveis quan comporten una decisió complexa i conflictiva.

 

Una identitat corporativa forta i convincent pot aconseguir molt més:

 

La identitat corporativa és una de les peces clau de la comunicació en empreses i institucions. La consolidació d’aquest concepte ens indica no només la seva rellevància dins del món de les organitzacions, sinó també el seu reconeixement com a valor estratègic.

identitat corporativa

 

Per això, una empresa amb una identitat corporativa forta i convincent pot aconseguir molt més a diferents nivells:

 • Permet que aquesta empresa o negoci sigui fàcilment identificable per al públic, i que totes les accions de comunicació que realitzi siguin molt més efectives i productives.

 • Augmenta la motivació entre els empleats, creant un sentiment d’identificació i de compromís amb l’entitat. Aquesta influència en el comportament del personal desemboca, sens dubte, en una millor optimització dels recursos humans.

 • Inspira major confiança entre els públics externs de la institució, ja que la identitat corporativa positiva permet que desenvolupin una imatge concreta i clara d’ella.

 • Exerceix un paper decisiu i vital davant els seus clients reals i els grups financers rellevants, assegurant la permanència de l’organització al mercat.

 

 Es pot confirmar que crear identitat corporativa potent incrementa les possibilitats d’establir vincles amb l’entitat que representa, referides tant a les seves relacions internes com a externes; i un major grau d’identificació fomenta la plena adaptació de la institució al seu entorn i, per tant, la seva supervivència.

 

A SiC Comunicació ens dediquem a crear identitat corporativa en totes les seves modalitats (logotips, papereria corporativa, targetes comercials, flyers, catàlegs, tríptics, pàgines web, etc.)

 

Demana’ns pressupost sense cap compromís aquí

 

i comparteix a les teves xarxes socials:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *