Comunicació


 


 

Comunicació corporativa

 

comunicació corporativa

La comunicació és fonamental. En el nostre dia a dia, en les nostres relacions humanes, de feina, familiars… Ben utilitzada, ens proporciona la possibilitat de rebre i transmetre informació, sentiments, reforçar relacions, crear clients, augmentar vendes, posicionar la nostra empresa o generar corrents d’opinió.

Aquesta obvietat sovint sembla oblidar-se quan es porta la comunicació d’una empresa, ja que es concentren esforços en la comunicació externa (en el millor dels casos) però es limiten, i molt, en el camp de la comunicació interna.

La comunicació externa és aquella que dirigim des de la nostra empresa cap a l’exterior. És la que tenim tots més en ment: campanyes de publicitat, enviament de newsletters a clients o notes de premsa serien alguns exemples d’accions de comunicació externa que podem realitzar. En síntesi, és la que proporciona major fidelitat dels nostres clients, ens n’aporta de nous, un conseqüent augment de vendes, o una millor imatge de marca.

La comunicació interna és aquella que dirigim des de la nostra empresa cap al seu interior, és a dir, cap als que hi treballen. Reunions periòdiques amb el personal, una newsletter interna o la instauració de diferents eines de participació poden fer dels nostres treballadors persones més felices, més productives i més identificades amb l’empresa, generant una major cohesió.

Des de SiC Comunicació ens ocupem de la vostra política de comunicació, tant a nivell intern com extern, amb el necessari redactat d’un pla de comunicació on s’hi recullin totes les estratègies i accions de comunicació externa i interna a realitzar, un calendari de les mateixes i diferents eines de control per avaluar permanentment l’encert o no de les accions realitzades. Un manual de bones pràctiques pot ser un bon complement per a que tots els treballadors unifiquin els seus comportaments de comunicació a l’hora de treballar.

 

Productes:

 

comunicació corporativa

 

Comunicació externa

 

 • Redacció i implementació d’un pla de comunicació
 • Realització de les accions recollides en el pla dins del calendari establert
comunicació corporativa

 

Comunicació interna

 

 • Redacció i implementació d’un manual de comunicació interna i de bones pràctiques laborals

 porfolio

 

 

 

Veure portfolio


 

Redacció i correcció de textos

 

comunicació corporativa

És obvi que allò que diem és fonamental quan parlem de missatge, de comunicació. El text, si bé en el món audiovisual no és l’únic que comuniquem, sí que segueix tenint un paper trascendental. Per això són molt, molt importants les paraules que emprem, el to, l’estil, conèixer bé l’audiència a qui ens dirigim i adaptar el nostre missatge a una forma de parlar, d’escriure, que aquesta pugui entendre. Amb anys d’experiència en el món de la redacció, des de la seva vessant més tècnica fins a la més literària i novel·lística, els diferents professionals que formen SiC Comunicació ofereixen un redactat sempre clar, original, entenedor i que s’adapta al públic a qui es destina.

Els textos que produïm a SiC Comunicació, en català i en castellà, són de tipologia vària: articles, guions, notícies, relats breus… Sempre passen un exhaustiu testeig per comprovar-ne una correcta narració i ortografia, i són preparats per a la seva publicació en tot tipus de suports i formats.

També es poden incorporar elements multimèdia, ja siguin enllaços, imatges, talls de veu i so, o fragments musicals. Això és especialment necessari per als guions preparats per a ser locutats en ràdio o televisió, i també en articles per a blogs o presentacions multimèdia.

 

Productes:

 

redaccio

 

Articles

 

 • Redacció d’articles, relats breus, cartes i notícies
 • Incorporació d’elements multimèdia
 • Preparació per publicació
guio

 

Guions

 

 • Redacció de guions inèdits
 • Redacció de guions literaris i tècnics
 • Incorporació d’elements multimèdia
correccio

 

Correcció

 

 • Correcció de tot tipus de textos
 • Correcció en català i en castellà

porfolio

 

 

 

 

Veure portfolio


 

Relació amb els mitjans

 

La comunicació en la seva vessant més clàssica sempre s’ha entès com la relació inevitable amb els mitjans de comunicació, sobretot els mitjans de comunicació massius o mass media: televisió, ràdio i premsa.

Avui dia, amb tota la potencialitat comunicativa que hem assolit amb internet i el treball on-line, limitar-se als mitjans clàssics és realitzar una molt pobra política de comunicació. A grans trets, són mitjans on la publicitat té poc retorn, perquè n’estan carregats i tots tenim l’ull i l’oïda molt entrenats per a evitar-la, i és molt cara.

Dit això, però, no vol pas dir que ens n’hàgim d’oblidar. És important establir-hi unes relacions permanents, sòlides i fructíferes per les dues parts, que permetin una estreta col·laboració mútua, un feedback positiu que ajudi al nostre negoci o empresa a posicionar-se millor i a tenir una bona imatge entre els mitjans i els seus professionals.

Sovint el problema és per on començar a establir aquestes relacions. A SiC Comunicació, amb contactes i experiència professional prèvia en diferents mitjans, estem especialitzats  també en el redactat de notes i dossiers de premsa, les millors targes de visita quan es tracta amb el món periodístic. Incorporem, a més, elements multimèdia i els realitzem també en format digital per a afavorir-ne una millor distribució i un contingut més ric i ampli. I no limitem aquesta relació a moments puntuals de necessitat. Les relacions, com tot, cal cuidar-les i mantenir-les el màxim de temps possible.

També coordinem i realitzem diferents actes que permetin al vostre negoci o empresa ser la notícia del dia o iniciar una bona relació amb els diferents mitjans de referència.

 

Productes:

 

 

Notes i dossiers de premsa

 

 • Redacció de notes i dossiers de premsa
 • Incorporació d’elements multimèdia
 • Enviament i control de respostes

Rodes de premsa i actes

 

 • Planificació de rodes i convocatòries de premsa i actes
 • Enviament de convocatòries i invitacions
 • Realització de rodes i convocatòries de premsa

Relació amb els mitjans

 

 • Establiment de contactes i relacions permanents amb mitjans de comunicació
 • Creació de sinergies per crear un feedback positiu amb els mitjans

porfolio

 

 

 

 

Veure portfolio


 

 

Slide background